PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON HỒNG PHÚC
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 02.09.2019 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130299901TT GDTX Huyện http://gdtxninhgiang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230299501THCS Ninh Giang http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn 102 3,313 19 4 169 4 6 3 2 6,215,674
330299502THCS Hiệp Lực http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn 26 4,107 4 5 4 4 6 1 3 5,944,850
430299503THCS Đồng Tâm http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn 88 3,852 4 30 863 4 4 2 8 6,230,185
530299504THCS Vĩnh Hoà http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn 97 5,036 46 31 113 12 16 2 49 6,634,866
630299505THCS Ninh Thành http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn 66 4,144 38 208 478 15 32 7 1 6,118,338
730299506THCS Tân Hương http://ng-thcstanhuong.haiduong.edu.vn 98 6,381 23 4 215 20 5 4 1 6,207,319
830299507THCS Đông Xuyên http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn 17 3,275 29 4 4 6 4 2 15 5,971,778
930299508THCS Ninh Hải http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn 76 2,369 14 4 61 4 4 3 11 6,250,989
1030299509THCS Hồng Dụ http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn 84 4,839 14 6 4 4 15 2 2 6,082,165
1130299510THCS Hồng Thái http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn 36 3,440 129 0 21 46 47 2 2 6,273,479
1230299511THCS Hồng Phong http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn 104 4,520 14 109 258 7 6 5 22 6,179,378
1330299512THCS Kiến Quốc http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn 18 4,323 5 4 9 7 4 2 4 6,348,408
1430299513THCS Hồng Phúc http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn 8 5,106 75 49 159 4 4 10 2 6,091,674
1530299514THCS Tân Phong http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn 52 4,981 21 4 4 4 4 4 3 6,121,680
1630299515THCS Hưng Long http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn 179 6,580 30 55 247 9 5 1 1 6,153,270
1730299516THCS Hưng Thái http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn 93 7,739 210 10 24 38 42 2 6 6,382,712
1830299517THCS Văn Giang http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn 95 6,965 14 3 75 27 9 1 3 6,283,016
1930299518THCS Văn Hội http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn 89 6,478 84 317 755 17 28 4 4 6,226,954
2030299519THCS Tân Quang http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn 94 4,424 6 4 0 4 4 3 16 6,211,755
2130299520THCS Quang Hưng http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn 47 1,872 4 4 4 4 7 1 4 5,727,264
2230299521THCS Hoàng Hanh http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn 28 4,343 7 4 4 4 4 3 3 6,238,977
2330299522THCS An Đức http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn 27 3,693 77 7 7 51 9 1 4 6,047,005
2430299523THCS Hồng Đức http://ng-thcshongduc.haiduong.edu.vn 37 6,687 32 0 115 30 6 5 2 6,350,197
2530299524THCS Vạn Phúc http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn 40 3,785 40 30 90 4 14 2 4 6,063,082
2630299525THCS Ninh Hoà http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn 0 1,498 32 1 0 5 4 2 2 5,836,405
2730299526THCS Nghĩa An http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn 33 5,272 29 16 107 3 4 7 81 6,756,495
2830299527THCS Ứng Hoè http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn 36 5,140 22 23 101 38 13 4 1 6,423,408
2930299528THCS Quyết Thắng http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn 74 2,708 44 68 197 32 4 1 1 6,170,652
3030299529THCS Thành Nhân http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn 96 3,243 349 35 167 48 13 1 6 2,565,518
3130299401TH Ninh Giang http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn 60 5,208 11 11 7 11 4 2 3 520,929
3230299402TH Hiệp Lực http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn 75 3,782 11 12 7 7 4 5 3 424,432
3330299403TH Đồng Tâm http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn 123 5,360 11 11 7 7 4 2 2 464,785
3430299404TH Vĩnh Hoà http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn 84 6,782 0 0 7 7 4 4 3 437,221
3530299405TH Ninh Thành http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn 127 5,986 15 11 7 7 4 4 4 368,248
3630299406TH Tân Hương http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn 50 4,391 11 11 8 7 4 3 4 413,902
3730299407TH Đông Xuyên http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn 169 7,574 0 6 10 72 15 2 2 404,132
3830299408TH Ninh Hải http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn 10 7,571 7 11 7 7 4 2 4 351,017
3930299409TH Hồng Dụ http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn 86 5,504 11 11 8 7 4 1 1 319,231
4030299410TH Hồng Thái http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn 131 4,531 11 11 7 7 4 4 3 406,355
4130299411TH Hồng Phong http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn 60 6,693 46 11 9 7 11 2 4 413,232
4230299412TH Kiến Quốc http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn 124 6,988 11 11 7 7 4 2 3 450,330
4330299413TH Hồng Phúc http://ng-hongphuc.haiduong.edu.vn 59 1,938 11 11 7 7 4 1 14 192,172
4430299414TH Tân Phong http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn 85 7,330 11 11 7 7 4 5 1 462,576
4530299415TH Hưng Long http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn 84 4,998 20 11 2 0 4 2 4 365,231
4630299416TH Hưng Thái http://ng-thhungthai.haiduong.edu.vn 45 4,294 97 11 8 8 5 2 2 429,046
4730299417TH Văn Giang http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn 122 5,504 75 18 115 23 6 3 3 361,431
4830299418TH Văn Hội http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn 56 6,517 11 11 7 7 4 2 3 295,001
4930299419TH Tân Quang http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn 41 4,652 15 11 5 7 9 1 2 343,076
5030299420TH Quang Hưng http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn 150 5,560 11 11 7 7 4 3 2 280,771
5130299421TH Hoàng Hanh http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn 41 7,000 11 11 8 7 4 3 1 382,460
5230299422TH An Đức http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn 77 3,796 19 11 7 7 4 5 5 340,585
5330299423TH Hồng Đức http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn 207 4,581 17 11 7 37 4 3 1 435,366
5430299424TH Vạn Phúc http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn 44 5,946 31 3 12 3 26 1 3 390,048
5530299425TH Ninh Hoà http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn 20 4,031 7 0 0 7 0 2 5 267,930
5630299426TH Nghĩa An http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn 169 5,606 11 11 7 7 4 5 2 424,339
5730299427TH Ứng Hoè http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn 31 7,115 17 11 2 10 29 2 5 404,860
5830299428TH Quyết Thắng http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn 73 6,610 11 11 8 7 4 1 3 352,362
5930299301MN thị trấn Ninh Giang http://ng-mnthitranninhgiang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
6030299302MN Hiệp Lực http://ng-mnhiepluc.haiduong.edu.vn 14 0 14 1 1 0 6 1 1 115,845
6130299303MN Đồng Tâm http://ng-mndongtam.haiduong.edu.vn 28 0 14 1 1 0 6 1 2 102,283
6230299304MN Vĩnh Hoà http://ng-mnvinhhoa.haiduong.edu.vn 17 0 14 1 1 0 6 1 1 114,899
6330299305MN Ninh Thành http://ng-mnninhthanh.haiduong.edu.vn 27 0 13 1 1 0 6 3 1 102,003
6430299306MN Tân Hương http://ng-mntanhuong.haiduong.edu.vn 9 0 13 1 1 0 6 1 1 97,391
6530299307MN Đông Xuyên http://ng-mndongxuyen.haiduong.edu.vn 37 0 13 1 1 0 6 1 2 108,746
6630299308MN Ninh Hải http://ng-mnninhhai.haiduong.edu.vn 15 0 13 1 1 0 6 1 1 101,137
6730299309MN Hồng Dụ http://ng-mnhongdu.haiduong.edu.vn 24 0 16 1 1 0 6 1 1 100,243
6830299310MN Hồng Thái http://ng-mnhongthai.haiduong.edu.vn 13 0 13 1 1 0 6 1 4 102,317
6930299311MN Hồng Phong http://ng-mnhongphong.haiduong.edu.vn 22 0 13 1 1 0 6 1 1 105,621
7030299312MN Kiến Quốc http://ng-mnkienquoc.haiduong.edu.vn 42 0 13 1 1 0 6 1 1 120,558
7130299313MN Hồng Phúc http://ng-mnhongphuc.haiduong.edu.vn 34 0 13 1 1 0 6 2 2 100,754
7230299314MN Tân Phong http://ng-mntanphong.haiduong.edu.vn 38 0 13 1 1 0 6 3 1 103,746
7330299315MN Hưng Long http://ng-mnhunglong.haiduong.edu.vn 10 0 13 1 1 0 6 1 1 98,297
7430299316MN Hưng Thái http://ng-mnhungthai.haiduong.edu.vn 31 0 13 1 1 0 6 1 2 106,648
7530299317MN Văn Giang http://ng-mnvangiang.haiduong.edu.vn 27 0 13 1 1 0 6 1 2 97,713
7630299318MN Văn Hội http://ng-mnvanhoi.haiduong.edu.vn 50 0 17 1 1 0 6 1 3 118,797
7730299319MN Tân Quang http://ng-mntanquang.haiduong.edu.vn 24 0 16 1 1 0 6 2 2 100,869
7830299320MN Quang Hưng http://ng-mnquanghung.haiduong.edu.vn 10 0 13 1 1 0 6 1 1 96,686
7930299321MN Hoàng Hanh http://ng-mnhoanghanh.haiduong.edu.vn 20 0 13 1 1 0 6 1 1 96,938
8030299322MN An Đức http://ng-mnanduc.haiduong.edu.vn 10 0 37 1 3 0 6 2 2 124,468
8130299323MN Hồng Đức http://ng-mnhongduc.haiduong.edu.vn 9 0 13 1 1 0 6 2 1 97,892
8230299324MN Vạn Phúc http://ng-mnvanphuc.haiduong.edu.vn 10 0 13 1 1 0 6 1 1 95,673
8330299325MN Ninh Hoà http://ng-mnninhhoa.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 1 1 100,333
8430299326MN Nghĩa An http://ng-mnnghiaan.haiduong.edu.vn 11 0 13 1 1 0 6 4 2 97,495
8530299327MN Ứng Hoè http://ng-mnunghoe.haiduong.edu.vn 17 0 13 1 1 0 6 1 1 99,817
8630299328MN Quyết Thắng http://ng-mnquyetthang.haiduong.edu.vn 53 0 14 1 1 0 6 1 1 107,475
8730299329MN Sao Mai (TT) http://ng-mnsaomai.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Tổng số4,852285,9612,3241,3474,584759666199398189,623,205